Otvorený vinš k Novému roku 2019 pre spoluobčanov, hlavne pre tých 1 milión chudobnejších s exekúciami a nesplatiteľným dlhom, oklamaných a stále klamaných – máte nádej…

Do Nového roku 2019 Vám želám z celého srdca vážení občania Slovenskej republiky, aby sa Vaša finančná situácia zlepšila, lebo od nej sa odvíja aj Vaše, naše zdravie, šťastie, láska a pocit istoty. Tento vinš je určený bez rozdielu pre všetkých ale najmä pre tých 1 milión občanov, ktorí majú exekúcie, sú chudobnejší a majú nesplatiteľný dlh, sú stále klamaní,lebo táto doba je len a len o klamstvách a pretvárok, ale je na Vás či to bude trvať ďalej alebo spoločne urobíme ZMENU – zmenu k lepšiemu. Prichádza spasenie, ktoré je ovšem vo Vaších rukách a ja Vám chcem povedať prečo.

Môj príhovor bude netradičný, tak ako sú netradičné všetky moje blogy, odlišný od tých kandidátov na prezidenta, ktorí sa Vám snažia nasľubovať hory doly a sľubovať zmenu k lepšimu, ovšem, oni to myslia ako zmenu k lepšiemu len pre seba, pričom sa tvária, že bez Vás to nezvládnu a Vám nedokážu pomôcť bez Vášho hlasu. Prečo? Lebo všetci kandidáti pochádzajú z okolia bohatého, či už s politickou podporou alebo tí nezávislí s podporou tajných zdrojov zo zahraničia, žiaden nemá exkecúciu či finančné problémy a preto nepôjde proti vlastným, to Vám hovorím. Takíto kandidáti neprilepšia chudobným len sebe a to mi verte, už za tých takmer 30 rokov ste sa o tom mohli pesvedčiť.

Budúcnosť Vaša ako aj Slovenska bude o chvíľku Vo vaších rukách, vo Vašom správnom rozhodnutí a to v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Plynutím času ste sa mohli presvedčiť, že žiadná nová politická strana Vám nepomôže, lebo vznikla z „nekalých finančných dzrojov“ každá jedna a teda nebude mať záujem Vám pomôcť. A keď nejakým zázrakom sa prebije do parlamentu, nič tam nezmôže, nik neprevalcuje tie prehnité staré štruktúry a osôbky ktoré sa tam ukrývajú před ozajstnou prácou.

Rozhodujúce sú teba prezidentské voľby, lebo prezident je volený priamo teda Vami občanmi. Má to veľa nevýhod, napríklad, že na kampaň potrebuje kandidát množstvo peňazí a toto množstvo mu zabezpečí víťazstvo, viď skúsenosti plynutím času. Druhá nevýhoda je v tom, že takýto kandidát má neuveriteľnú mediálnu podporu, jednak zo svojích finančných zdrojov a na strane druhej ho podporujú média, či už printové alebo elektronické, ktoré majú v ruchách zase tí bohatí. Aj tu je nádej mizivá, že by sa tam prebojoval kandidát z nižších vrstiev, nech má akýkoľvek dobrý úmysel.

Ale priam voľba jednú výhodu má, a tá je v tom, že občania rozhodujú a nie politici a oligarchovia. Ale je to zároveň aj problém, lebo verejná mienka je veľmi ovplyvňovaná tými bohatými a mediami, ktoré vlastnia bohatí. Ale keď Boh dá aj motyka strelí a Boh už v tomto momente nabíja tú motyku. Verím, že tí chudobnejší a menej majetní s nedostatkom financii mi budú rozumieť aj keď tí bohatí s množstvon nakradnutých peňazí sa mi budú vysmievať.

Preto je nutné oprášiť „socialistický spôsob“ ovplyvňovania verejnej mienky, aj keď sa Vám to bude zdať ako útopia či protirečenie ale v minulom režime (ktorí podľa mňa bol lepší) to fungovalo a bývala ŠTb týmto spôsobom úspešne ovládala verejnú mienku. Ovšem teraz to môžeme využiť my! Tej metóde hovorili „našepkať ľuďom“ a to bola úloha tisícov agentov ŠTb aby našepkávali ostatným názory zhora.

Pokúsme sa túto metódu využiť my chudobnejší s množstvom exekúcii a nesplatiteľným dlhom a rozširujte novú zvesť „aké kritéria by mal spĺňať „ľudový kandidát“ na post prezideta:

  1. nemala by to byť žiadna celebrita, teda známa osobnosť preferovaná médiami,
  2. v žiadnom prípade by to nemal byť bývalý komunista či spriahnutá osoba s bývalou ŠTb,
  3. nemal by to byť človek, ktorý akýmkoľvek spôsobom pracoval na významných postoch po roku 89 až po dnes,
  4. mal by to byť človek, ktorý má neobyčajný cit pre spravodlivosť, solidaritu a vie to náležite preukázať, práve tým ako bol prenasledoavný,
  5. mal by to byť člověk, ktorý má najmenej jednu exekúciu a pochádza z radov chudobných, bezdomovec by nemalo byť prekážkou,
  6. výhodou by malo byť, že preukáže ako prišiel o strechu nad hlavou „dražobnými mafiami“ a korupcia na súdoch mu zabránila obnovenie jeho porušených práv,
  7. mal by to byť člověk, ktorý vie napísať svoj príbeh, opísať všetky neprávosti a tým preukázal svoje právne znalosti,
  8. mal by to byť člověk, ktorý preukázal, že vie rozprávať o víziach v niektorých svojích videii alebo vystúpení na internete,
  9. mal by to byť člověk, ktorý bude diktátorom s ľudskou tvárou a nekompromisne bojovať proti darebákom, úžerníkom a korupčníkom,
  10. a vôbec by nemalo zaležať či je robotník, roľník alebo z radov pracujúcej inteligencie!

 Tieto pravidlá by ste mali šíriť „šepkacou metódoeu“ a tak zabrániť aby sme mali za prezidenta ďalšieho zbohatlíka alebo ďalšieho nehodného človeka…

Ja osobne Vám želám aby ste si zvolili takého prezidenta, ktorý bude otvorene hovoriť o všetkých historických udalostiach PRAVDU, že 89-rok nebola žiadna „nežná z dola“ ale, že to bol politický prevrat, že išlo a aj ide o to, aby sa bývalí zvrhlí komunistickí pohlavári obohatili na úkor nás všetkých, že tajné služby títo darebáci zneužívajú na prenasledovanie pokrokových ľudí, na vraždenie nevinných detí, ženy, mužov a starých ľudí len preto aby svojím prenasledovaným obetiam zobrali tých najbližších a tak ich vyradili z koľají normálneho života, že stojíme před obrovskou hrozbou geoinžinierstva a znečisťovania obzdušia s cieľom prerieďovať obyvateľstvo, že migračná politika je len zastierací manéver na odpútanie pozornosti aby sa do popredia dostalí tí falošní hráči, ktorí budú navonok a na „oko“ brániť domáce obyvateľstvo, ale v skutočnosti vedia o následkoch a pripravujú sa na okamih kedy nás „prehodia cez palubu“,….. takého prezidenta si buď zvolíte, alebo sami si zapričiníte veľmi zlú a ťažkú budúcnosť, lebo ako Al Gor (bývalý kandidát na prezidenta USA) povedal a preukázal, že ak ľudstvo nezmení svoj postoj o 13 rokov dojde k otepľovaniu do takej miery, ža sa roztopia ľady severného pólu, ktoré zastavia Golfský prúd a nastanú nepredvidateľné klimatické zmeny v Európe.

Buďťe preto v strehu občania!

Odmietajte podobné výroky kandidátov, že

Liberálne sily …. Proti vláde zneužili vraždu novinára Kuciaka a jeho priateľky ….

Vyvíjali silný mediálny a politický tlak na odstúpenie ministra vnútra a predsedu vlády s cieľom vyvolania predčasných volieb. Útoky pokračovali voči všetkým rozhodujúcim štátnym orgánom, vrátane Národnej rady Slovenskej republiky a osoby jej predsedu. Pokračovala snaha o rozvrat štátu, na čom významne participoval prezident Andrej Kiska dehonestáciou Slovenska ako mafiánskeho štátu, angažovaním sa za zrušenie nezrušiteľných amnestií, pretlačením v právnom štáte nemysliteľnej prezumpcie viny v niektorých skutkoch a ďalšími akciami na podporu extrémneho liberalizmu.“

To sú plané reči……

Na záver mi dovoľte zopár pripomienok k prejavu prezidenta Adreja Kisku ako vzor krásnych sľubov:

Želám vám k Novému roku veľa zdravia, lásky a porozumenia. Želám vám rok plný úspechov, šťastia a pohody vo vašom rodinnom aj profesionálnom živote. Prajem vám, aby ste našli dostatok inšpirácie, odvahy a vnútornej sily na zvládnutie všetkých výziev, ktorým na ceste rokom 2019 budete čeliť. Želám vám veľa dobrých volieb a správnych rozhodnutí, ktoré vám prinesú radosť a spokojnosť.

Pán Kiska ohováral socializmus, aj keď pre nás väčšinou chudobných a zaťažených exekúciami, sme toho názoru, že nie všetko bolo zlé, mňa osobne nikto neprenasledoval a mal som sa lepšie.

Opäť sa venoval vražde Kuciaka a jeho snúbenice (aj mne je to ľúto) ale nie len oni boli zavraždení, poľa štatistiky je vyše 170 vrážd každý rok a z toho 50% neobjasnených, zrejme v tomto má pravdu Fico (nie som jeho zástanca) že vražda poslúžila na pokus o politický prevrat.

Najviac ma znechutila veta Demokracia nepozná konečné víťazstvá ani konečné prehry. Boj dobra a zla nepozná konečné víťazstva ani prehry.“ Lebo Pravda je taká, že demokracia je zlá ak je v rukách darebákov, iné je PRIAMA DEMOKRACIA, ale terajšia demokracia je to jednoducho súťaž v ktorej vyhráva sila peňazí, a oni zatiaľ vyhrávajú, taká je naša skúsenosť plynutím času a táto demokracia má obrovskú nevýhodu : DVAJA ROZHODNÚ AKO NALOŽIA S MAJETKOM TRETIEHO.

Prečo kandidujem za prezidenta?

Som najchudobnejši kandidat za prezidenta, ale práve preto viem ako zastaviť chudobu a vytvoriť lepšiu spoločnosť. Proti   radovým občanom je do podvedomia nasadený veľmi sofistikovaný vírus „podvod“, viem ako ho dekonšpirovať a vírus odstrániť, potrebujem Vás občania z nižších vrstiev, Vás ktorí možno nemáte ani tento internet a niektorí ma neuvidíte ani v TV, ale pokúsim sa doručiť Vám posolstvo cez dorbých ľudí, ktorí zatiaľ majú aj internet aj televíziu – prosím aby vytlačili tento môj leták o rozdali vo svojom okolí. To je jediné čo môžem zatiaľ urobiť. Tu klikni

Priatelia, kandidujem na post prezidenta, nie preto aby som ukončil profesnú kariéru, ako poniektorí, alebo aby som nasľuboval „hory-doly“ako ostatní pod politickou prykrívkou, ale preto aby som ak najviac prenasledovaný občan, ktorému tajné služby rozbili rodiny, ukradli rodinný dom, ktorý postavil dedko Gustav Svoboda, donútili syna aby sa pokúsil o sebaubližovanie i napriek tomu, že mne dlhujú v zmysle rozsudkov viac než som dlhoval ja, ale preto aby som odstránil chudobu, exekúcie a potrestal vinníkov, ktorí sa na náš úkor obohacovali prostredníctvom politiky a pokúšali sa nás „zatiahnuť“ do vojny. Som vo veľkej nevýhode, nemám peniaze na volebnú kampaň a média ma ignorujú, ostáva mi len veriť, že vďaka 15 poslaneckým podpisom sa dostanem pred TV kamery a poviem nielen o mojom prenasledovaní ale aj o mojej vízie ako odstrániť chudobu a zabezpečiť mier aj pre budúce generácie. Posledné vystúpenie v Slobodnom vysielači (od 48 minúty)

Môj vinš je tento volebný program a želám Vám aby Vám priniesol v Novom roku 2019 veľa peňazí, zdravia, šťastia, lásky, solidarity a vzájomného porozumenia:

1.Základný príjem pre každého, 2. Amnestia exekúcii (1 milión ľudí) 3. Rozpustenie SIS, NR SR a vlády z podozrenia spolupráce s mafiami, 4. Nové parlamentné voľby s novými pravidlami, 5. Predstavovanie kandidátov zdarma vo verejných médii, 6. Zasadenie sa za neutralitu a vystúpenie z NATO, 7. Zákony v prospech občanov a nie finančných oligarchov (vid zákon o dobrovolných dražbách – v realite nedobrovoľne), 8. Moc v rukách občanov sfunkčniť referendum 9. Nové zákonodarstvo v prospech pracujúcich a nie zlodejov čo len rozmnožujú ukradnuté peniaze 10. Nové tresty – verejnej hanby – za korupčníctvo, zlodejinu a ďalšie……

Link na skrátený program a petičný hárok:https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

Link na širší program: www.koloseo.info/prezident

Link na web vo výstavbe: www.obcianskykandidat.sk

Najdôležitejšia na koniec, zriadili sme VPS – Výbor právnej sebaobrany, prečítajte zdôvodnenie a pridajte sa!! https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

http://www.vps.obcianskykandidat.sk/

Môj životopis na https://janmolnar3.blog.sme.sk/c/494718/kandidat-na-prezidenta-moj-zivotopis-v-knihe-boh-je-mrtvy-alebo-v-okovach-diabla-7.html

Moje youtube: http://www.youtube.com/user/chorademokracia

Pôvodná moja webová stránka: www.koloseo.info

Posledné vianoce s mojím synom v r. 2010 potom nás SIS rozvrátila, nehanbím sa za chudobné, všimnite si môj koment, už vtedy manželka kula pikle, neposlala ani cent z práce a pred odchodom minula všetky peniaze aby sme žiadne vianoce nemali a syn bol na mňa nahnevaný, nevyšlo jej to, Boh to zariadil……

Tento obsah bol zaradený v Ján Molnár. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *